ท้องถิ่น: ทต.ลำไพล
ใบสมัคร/ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำไพล


ใบสมัคร/ใบมอบตัว เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลลำไพล ประจำปีการศึกษา 2555  ตามเอกสารแนบ
โดย: ทต.ลำไพล
วันที่ 16/3/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู:37)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:59)(วันที่:31/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) (ดู:41)(วันที่:31/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งราคากลางระบบปาปา (ดู:27)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณซอยไชยชนะ-ถนนสายโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:30)(วันที่:31/7/57)