ท้องถิ่น: ทต.ลำไพล
ใบสมัคร/ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำไพล


ใบสมัคร/ใบมอบตัว เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลลำไพล ประจำปีการศึกษา 2555  ตามเอกสารแนบ
โดย: ทต.ลำไพล
วันที่ 16/3/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง (ดู:93)(วันที่:17/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:123)(วันที่:17/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:117)(วันที่:17/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:142)(วันที่:17/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาซื้อ รถบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแบบลากจูง (ดู:133)(วันที่:17/4/57)