ท้องถิ่น: ทต.ลำไพล
ใบสมัคร/ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำไพล


ใบสมัคร/ใบมอบตัว เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลลำไพล ประจำปีการศึกษา 2555  ตามเอกสารแนบ
โดย: ทต.ลำไพล
วันที่ 16/3/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู:108)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:140)(วันที่:1/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว (ดู:141)(วันที่:1/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ดู:134)(วันที่:1/9/57)
ข่าวรับสมัครงาน: ยกเลิกการชะลอการดำเนินการรับสมัครฯ (ดู:147)(วันที่:1/9/57)