ท้องถิ่น: ทต.ลำไพล
ใบสมัคร/ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำไพล


ใบสมัคร/ใบมอบตัว เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลลำไพล ประจำปีการศึกษา 2555  ตามเอกสารแนบ
โดย: ทต.ลำไพล
วันที่ 16/3/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อดินลูกรัง (ดู:15)(วันที่:20/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าไทร-บ้านบางเหรียง (ดู:12)(วันที่:20/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าขาด-บ้านบ่อทราย (ดู:12)(วันที่:20/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:5)(วันที่:20/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองแห-บ้านคลองเตย (ดู:9)(วันที่:20/8/57)